AJANKOHTAISET ASIAT

13.06.2018 Perjantain työnseisaus ja tukitoimet peruttu Ilmailualan Unioni IAU ry on peruuttanut Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksessä Lassila & Tikanoja Oyj:ssä järjestettäväksi ilmoitetun työnseisauksen, joka olisi alkanut perjantaina 15.6.2018 kello 05:00 ja päättynyt lauantaina 16.6.2018 kello 05:00. Ilmoituksen myötä myös samalle ajankohdalle ilmoitetut ehdolliset tukitoimet peruuntuvat. Mikäli alkuviikon neuvottelut eivät tuo ratkaisua ongelmaan, uudet työnseisaukset ja tukitoimet astuvat voimaan torstaina 21.6. Edellä kerrotun työnseisauksen ja siihen liittyvien tukitoimien lisäksi IAU on jättänyt viime keskiviikkona 6.6. - noudattaen kahden viikon ilmoitusaikaa – valtakunnansovittelijalle ja vastapuolelle ennakkoilmoitukset uudesta työnseisauksesta ja ehdollisista tukitoimista: Ilmailualan Unioni IAU ry järjestää Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksessä Lassila & Tikanoja Oyj:ssä työnseisauksen, joka alkaa torstaina 21.6.2018 kello 05:00 ja päättyy samana päivänä kello 23:59. Työnseisaus koskee liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen liittyviä maahuolintatöitä sekä yksin matkustavien lasten avustamista. Työnseisauksella painostetaan Kiinteistötyönantajat ry:tä sopimaan EY-asetuksen (N:o 1107/2006) mukaisia liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen liittyviä maahuolintatöitä sekä yksin matkustavien lasten avustamista suorittavien työntekijöiden työehdoista Ilmailualan Unioni IAU ry:n kanssa Lisäksi Ilmailualan Unioni IAU ry ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa tukitoimiin sopimusaloillaan edellä ilmoitettuna ajankohtana, jos työnseisaus toteutuu, ja sen piiriin kuuluvia työtehtäviä tullaan hoitamaan muilla työntekijöillä tai niiden hoitamiseksi palkataan ulkopuolista työvoimaa. IAU
07.11.2018 Syyskokous 7.11.2018 SLT ry:n syyskokous pidettiin kokouskutsun mukaisesti Technopoliksessa, Finlandia kokoustiloissa. Aktiivista jäsenistöä saapui paikalle n. 30hlö. Syyskokouksen esityslista käytiin läpi asianmukaisin menoin. 4,5 vuotta menestyksekkäästi joukkoamme johtanut ja yli 15 vuotta ammattiosaston eri toimielimissä vaikuttanut puheenjohtajamme Reijo Hiltunen (Kitchen) luovuttaa vetovastuun ensi kaudelle monissa liemissä kovetetulle Sami Rajalalle (Swissport), joka on aiemmin ollut ykkösnyrkkinä erinäisissä neuvotteluissa työehtojen ja työntekijöiden etuisuuksien parantamisessa. Sami on viime vuodet hoitanut myös tarkasti yhdistyksemme talousasioita ja näin mahdollistanut toimintamme jatkumisen vahvana myös tulevaisuudessa. Muista nimityksistä ja johtokunnan kokoonpanosta kerromme tuonnempana, jahka uuden johtokun- nan järjestäytymiskokous on saatu pidettyä tammikuussa. Toivottakaamme onnea ja menestystä valituille ja annettakoon heille tukemme yhteisten asioiden hoidossa! Samassa yhteydessä pidettiin myös johtokunnan kokous nro. 10, josta lyhykäisyydessään mainittakoon seuraavaa: Yhdistyksen jäsenmäärä on edelleen hienoisessa kasvussa ja ennuste ensi vuodelle on myös positiivinen. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 2307. Luottamusmies vaalit käynnistyvät eri yrityksissä joulukuun aikana, jolloin valitaan pääluottamusmiehet ja tammikuussa valitaan osastonluottamusmies. Vaalit suoritetaan valitsijayhdistys menettelyllä. Kysy tarvittaessa lisätietoja työpaikkasi luottamusmiehiltä ja seuraa ilmoittelua työpaikkasi ilmoitustauluilla. Eläkeelle siirtyville muistutuksena, että ilmoittakaa eläköitymisestä IAU:hun, jotta jäsenrekisteri pysyy ajantasaisena. Syysriehaan osallistui hieman yli 200 henkilöä ja palaute kemuista on ollut hyvää. Hienoa, että porukka viihtyi ja järjestelyt olivat onnistuneet. Kiitokset juhlan järjestelijöille ja paikan päällä auttaneille henkilöille. Hyvää alkavaa talvea kaikille jäsenillemme, SLT ry, johtokunta

11.06.2018

Sivusto saamassa uuden ilmeen Sivustossa havaituista yhteensopivuutta heikentävistä elementeistä johtuen päädyimme uudistamaan sivujen ulkoasua kokonaisuudessaan. Toiminnallisuutta lisätään vähitellen. Näin aluksi sivuilla nähdään yhteystietojen lisäksi ajankohtaiset ilmoitukset, tapahtumat ja jäsenyyteen liittyviä asioita. Hyvää kesänjatkoa!

8.6.2018

Ennakkoilmoitus tukitoimista L&T:n kenttäavustajen työehtoja koskevassa kiistassa Kenttäavustajien työehtoja koskevan työriidan sovitteluprosessi on pysähtynyt kokonaan sen jälkeen, kun Kiinteistötyönantajat on ilmoittanut valtakunnansovittelijalle, ettei se tule sopimaan työriitaa IAU:n kanssa. Tässä tilanteessa IAU on katsonut aiheelliseksi täsmentää jo aiemmin antamaansa ennakkoilmoitusta tukitoimista, jotka kohdistuvat ensi perjantaina 15.6. järjestettävään työnseisaukseen Lassila & Tikanojassa. Lisäksi IAU on jättänyt ennakkoilmoituksen uudesta työnseisauksesta 21.6. ja siihen liittyvistä tukitoimista. Tukitoimet perjantaina 15.6. Työnseisaukseen liittyvät tukitoimet on sidottu siihen, käyttääkö työnantaja sen aikana ulkopuolista työvoimaa paikkaamaan työnseisauksen piiriin kuuluvia töitä. Mikäli näin tapahtuu, tukitoimia toteutetaan ammattiosastoittain eri yrityksissä seuraavasti: Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012 Tukitoimiin osallistuvat Siviililentoliikenteen työntekijät ry 012:n jäsenet seuraavissa yrityksissä: Airpro Aviator Finnair Kitchen HUB logistics Aviation RTG Ground Handling Swissport Tukitoimet alkavat perjantaina 15.6. kello 13:00 ja päättyvät samana päivänä kello 18:00. Seuraa ilmoittelua aiheesta: iau.fi ja sltry:n Facebook sivulta.
18.06.2018 Torstain työnseisaus ja tukitoimet peruttu Työriita L&T:n kenttäavustajien työehdoista on saatu sovittua. Torstaiksi ilmoitetut lakot ja tukitoimet on peruttu. Tarkempia lisätietoja tulossa lähipäivinä IAU:n jäsenkirjeessä.
SEURAA MEITÄ
Puheenjohtaja: Sami Rajala s-posti: sami.rajala (at) sltry.fi Puhelin: +358 50 393 0124 Pankkiyhteys: FI31 5541 2810 0013 71 Y-tunnus: 1441999-6 web-sivut: admin (at) sltry.fi
SIVIILILENTOLIIKENTEEN TYÖNTEKIJÄT RY - EDUNVALVONTAA ILMAILUALALLA TYÖSKENTELEVILLE VUODESTA 1961 © Siviililentoliikenteen työntekijät ry 2008-2019

AJANKOHTAISET ASIAT

11.06.2018

Sivusto saamassa uuden ilmeen Sivustossa havaituista yhteensopivuutta heikentä- vistä elementeistä johtuen päädyimme uudista- maan sivujen ulkoasua kokonaisuudessaan. Toiminnallisuutta lisätään vähitellen. Näin aluksi sivuilla nähdään yhteystietojen lisäksi ajankoh- taiset ilmoitukset, tapahtumat ja jäsenyyteen liittyviä asioita. Hyvää kesänjatkoa!

8.6.2018

Ennakkoilmoitus tukitoimista L&T:n kenttäavustajen työehtoja koskevassa kiistassa Kenttäavustajien työehtoja koskevan työriidan sovit- teluprosessi on pysähtynyt kokonaan sen jälkeen, kun Kiinteistötyönantajat on ilmoittanut valtakunnan- sovittelijalle, ettei se tule sopimaan työriitaa IAU:n kanssa. Tässä tilanteessa IAU on katsonut aiheelliseksi täsmen- tää jo aiemmin antamaansa ennakkoilmoitusta tuki- toimista, jotka kohdistuvat ensi perjantaina 15.6. järjes-tettävään työnseisaukseen Lassila & Tikanojassa. Lisäksi IAU on jättänyt ennakkoilmoituksen uudesta työnseisauksesta 21.6. ja siihen liittyvistä tukitoimista. Tukitoimet perjantaina 15.6. Työnseisaukseen liittyvät tukitoimet on sidottu siihen, käyttääkö työnantaja sen aikana ulkopuolista työ- voimaa paikkaamaan työnseisauksen piiriin kuuluvia töitä. Mikäli näin tapahtuu, tukitoimia toteutetaan ammattiosastoittain eri yrityksissä seuraavasti: Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012 Tukitoimiin osallistuvat Siviililentoliikenteen työn- tekijät ry 012:n jäsenet seuraavissa yrityksissä: Airpro Aviator Finnair Kitchen HUB logistics Aviation RTG Ground Handling Swissport Tukitoimet alkavat perjantaina 15.6. kello 13:00 ja päättyvät samana päivänä kello 18:00. Seuraa ilmoittelua aiheesta: iau.fi ja sltry:n Facebook sivulta.
13.06.2018 Perjantain työnseisaus ja tukitoimet peruttu Ilmailualan Unioni IAU ry on peruuttanut Kiinteistö- työnantajat ry:n jäsenyrityksessä Lassila & Tikanoja Oyj:ssä järjestettäväksi ilmoitetun työnseisauksen, joka olisi alkanut perjantaina 15.6.2018 kello 05:00 ja päättynyt lauantaina 16.6.2018 kello 05:00. Ilmoituksen myötä myös samalle ajankohdalle ilmoitetut ehdolliset tukitoimet peruuntuvat. Mikäli alkuviikon neuvottelut eivät tuo ratkaisua ongelmaan, uudet työnseisaukset ja tukitoimet astuvat voimaan torstaina 21.6. Edellä kerrotun työnseisauksen ja siihen liittyvien tukitoimien lisäksi IAU on jättänyt viime keskiviikkona 6.6. - noudattaen kahden viikon ilmoitusaikaa – valtakunnansovittelijalle ja vastapuolelle ennakkoilmoitukset uudesta työnseisauksesta ja ehdollisista tukitoimista: Ilmailualan Unioni IAU ry järjestää Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksessä Lassila & Tikanoja Oyj:ssä työnseisauksen, joka alkaa torstaina 21.6.2018 kello 05:00 ja päättyy samana päivänä kello 23:59. Työnseisaus koskee liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen liittyviä maahuolintatöitä sekä yksin matkustavien lasten avustamista. Työnseisauksella painostetaan Kiinteistötyönantajat ry:tä sopimaan EY- asetuksen (N:o 1107/2006) mukaisia liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen liittyviä maahuolintatöitä sekä yksin matkustavien lasten avustamista suorittavien työntekijöiden työehdoista Ilmailualan Unioni IAU ry:n kanssa Lisäksi Ilmailualan Unioni IAU ry ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa tukitoimiin sopimusaloillaan edellä ilmoitettuna ajankohtana, jos työnseisaus toteutuu, ja sen piiriin kuuluvia työtehtäviä tullaan hoitamaan muilla työntekijöillä tai niiden hoitamiseksi palkataan ulkopuolista työvoimaa. IAU
18.06.2018 Torstain työnseisaus ja tukitoimet peruttu Työriita L&T:n kenttäavustajien työehdoista on saatu sovittua. Torstaiksi ilmoitetut lakot ja tukitoimet on peruttu. Tarkempia lisätietoja tulossa lähipäivinä IAU:n jäsenkirjeessä.
07.11.2018 Syyskokous 7.11.2018 SLT ry:n syyskokous pidettiin kokouskutsun mukaisesti Technopoliksessa, Finlandia kokoustiloissa. Aktiivista jäsenistöä saapui paikalle n. 30hlö. Syyskokouksen esityslista käytiin läpi asianmukaisin menoin. 4,5 vuotta menestyksekkäästi joukkoamme johtanut ja yli 15 vuotta ammattiosaston eri toimielimissä vaikuttanut puheenjohtajamme Reijo Hiltunen (Kitchen) luovuttaa vetovastuun ensi kaudelle monissa liemissä kovetetulle Sami Rajalalle (Swissport), joka on aiemmin ollut ykkösnyrkkinä erinäisissä neuvotteluissa työehtojen ja työntekijöiden etuisuuksien parantamisessa. Sami on viime vuodet hoitanut myös tarkasti yhdistyksemme talousasioita ja näin mahdollistanut toimintamme jatkumisen vahvana myös tulevaisuudessa. Muista nimityksistä ja johtokunnan kokoonpanosta kerromme tuonnempana, jahka uuden johtokunnan järjestäytymiskokous on saatu pidettyä tammikuussa. Toivottakaamme onnea ja menestystä valituille ja annettakoon heille tukemme yhteisten asioiden hoidossa! Samassa yhteydessä pidettiin myös johtokunnan kokous nro. 10, josta lyhykäisyydessään mainittakoon seuraavaa: Yhdistyksen jäsenmäärä on edelleen hienoisessa kasvussa ja ennuste ensi vuodelle on myös positiivinen. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 2307. Luottamusmies vaalit käynnistyvät eri yrityksissä joulukuun aikana, jolloin valitaan pääluottamus- miehet ja tammikuussa valitaan osastonluotta- musmies. Vaalit suoritetaan valitsijayhdistys menettelyllä. Kysy tarvittaessa lisätietoja työpaikkasi luottamusmiehiltä ja seuraa ilmoittelua työpaikkasi ilmoitustauluilla. Eläkeelle siirtyville muistutuksena, että ilmoittakaa eläköitymisestä IAU:hun, jotta jäsenrekisteri pysyy ajantasaisena. Syysriehaan osallistui hieman yli 200 henkilöä ja palaute kemuista on ollut hyvää. Hienoa, että porukka viihtyi ja järjestelyt olivat onnistuneet. Kiitokset juhlan järjestelijöille ja paikan päällä auttaneille henkilöille. Hyvää alkavaa talvea kaikille jäsenillemme, SLT ry, johtokunta