AJANKOHTAISET ASIAT

13.06.2018 Perjantain työnseisaus ja tukitoimet peruttu Ilmailualan Unioni IAU ry on peruuttanut Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksessä Lassila & Tikanoja Oyj:ssä järjestettäväksi ilmoitetun työnseisauksen, joka olisi alkanut perjantaina 15.6.2018 kello 05:00 ja päättynyt lauantaina 16.6.2018 kello 05:00. Ilmoituksen myötä myös samalle ajankohdalle ilmoitetut ehdolliset tukitoimet peruuntuvat. Mikäli alkuviikon neuvottelut eivät tuo ratkaisua ongelmaan, uudet työnseisaukset ja tukitoimet astuvat voimaan torstaina 21.6. Edellä kerrotun työnseisauksen ja siihen liittyvien tukitoimien lisäksi IAU on jättänyt viime keskiviikkona 6.6. - noudattaen kahden viikon ilmoitusaikaa – valtakunnansovittelijalle ja vastapuolelle ennakkoilmoitukset uudesta työnseisauksesta ja ehdollisista tukitoimista: Ilmailualan Unioni IAU ry järjestää Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksessä Lassila & Tikanoja Oyj:ssä työnseisauksen, joka alkaa torstaina 21.6.2018 kello 05:00 ja päättyy samana päivänä kello 23:59. Työnseisaus koskee liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen liittyviä maahuolintatöitä sekä yksin matkustavien lasten avustamista. Työnseisauksella painostetaan Kiinteistötyönantajat ry:tä sopimaan EY-asetuksen (N:o 1107/2006) mukaisia liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen liittyviä maahuolintatöitä sekä yksin matkustavien lasten avustamista suorittavien työntekijöiden työehdoista Ilmailualan Unioni IAU ry:n kanssa Lisäksi Ilmailualan Unioni IAU ry ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa tukitoimiin sopimusaloillaan edellä ilmoitettuna ajankohtana, jos työnseisaus toteutuu, ja sen piiriin kuuluvia työtehtäviä tullaan hoitamaan muilla työntekijöillä tai niiden hoitamiseksi palkataan ulkopuolista työvoimaa. IAU
07.11.2018 Syyskokous 7.11.2018 SLT ry:n syyskokous pidettiin kokouskutsun mukaisesti Technopoliksessa, Finlandia kokoustiloissa. Aktiivista jäsenistöä saapui paikalle n. 30hlö. Syyskokouksen esityslista käytiin läpi asianmukaisin menoin. 4,5 vuotta menestyksekkäästi joukkoamme johtanut ja yli 15 vuotta ammattiosaston eri toimielimissä vaikuttanut puheenjohtajamme Reijo Hiltunen (Kitchen) luovuttaa vetovastuun ensi kaudelle monissa liemissä kovetetulle Sami Rajalalle (Swissport), joka on aiemmin ollut ykkösnyrkkinä erinäisissä neuvotteluissa työehtojen ja työntekijöiden etuisuuksien parantamisessa. Sami on viime vuodet hoitanut myös tarkasti yhdistyksemme talousasioita ja näin mahdollistanut toimintamme jatkumisen vahvana myös tulevaisuudessa. Muista nimityksistä ja johtokunnan kokoonpanosta kerromme tuonnempana, jahka uuden johtokun- nan järjestäytymiskokous on saatu pidettyä tammikuussa. Toivottakaamme onnea ja menestystä valituille ja annettakoon heille tukemme yhteisten asioiden hoidossa! Samassa yhteydessä pidettiin myös johtokunnan kokous nro. 10, josta lyhykäisyydessään mainittakoon seuraavaa: Yhdistyksen jäsenmäärä on edelleen hienoisessa kasvussa ja ennuste ensi vuodelle on myös positiivinen. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 2307. Luottamusmies vaalit käynnistyvät eri yrityksissä joulukuun aikana, jolloin valitaan pääluottamusmiehet ja tammikuussa valitaan osastonluottamusmies. Vaalit suoritetaan valitsijayhdistys menettelyllä. Kysy tarvittaessa lisätietoja työpaikkasi luottamusmiehiltä ja seuraa ilmoittelua työpaikkasi ilmoitustauluilla. Eläkeelle siirtyville muistutuksena, että ilmoittakaa eläköitymisestä IAU:hun, jotta jäsenrekisteri pysyy ajantasaisena. Syysriehaan osallistui hieman yli 200 henkilöä ja palaute kemuista on ollut hyvää. Hienoa, että porukka viihtyi ja järjestelyt olivat onnistuneet. Kiitokset juhlan järjestelijöille ja paikan päällä auttaneille henkilöille. Hyvää alkavaa talvea kaikille jäsenillemme, SLT ry, johtokunta

11.06.2018

Sivusto saamassa uuden ilmeen Sivustossa havaituista yhteensopivuutta heikentävistä elementeistä johtuen päädyimme uudistamaan sivujen ulkoasua kokonaisuudessaan. Toiminnallisuutta lisätään vähitellen. Näin aluksi sivuilla nähdään yhteystietojen lisäksi ajankohtaiset ilmoitukset, tapahtumat ja jäsenyyteen liittyviä asioita. Hyvää kesänjatkoa!

8.6.2018

Ennakkoilmoitus tukitoimista L&T:n kenttäavustajen työehtoja koskevassa kiistassa Kenttäavustajien työehtoja koskevan työriidan sovitteluprosessi on pysähtynyt kokonaan sen jälkeen, kun Kiinteistötyönantajat on ilmoittanut valtakunnansovittelijalle, ettei se tule sopimaan työriitaa IAU:n kanssa. Tässä tilanteessa IAU on katsonut aiheelliseksi täsmentää jo aiemmin antamaansa ennakkoilmoitusta tukitoimista, jotka kohdistuvat ensi perjantaina 15.6. järjestettävään työnseisaukseen Lassila & Tikanojassa. Lisäksi IAU on jättänyt ennakkoilmoituksen uudesta työnseisauksesta 21.6. ja siihen liittyvistä tukitoimista. Tukitoimet perjantaina 15.6. Työnseisaukseen liittyvät tukitoimet on sidottu siihen, käyttääkö työnantaja sen aikana ulkopuolista työvoimaa paikkaamaan työnseisauksen piiriin kuuluvia töitä. Mikäli näin tapahtuu, tukitoimia toteutetaan ammattiosastoittain eri yrityksissä seuraavasti: Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012 Tukitoimiin osallistuvat Siviililentoliikenteen työntekijät ry 012:n jäsenet seuraavissa yrityksissä: Airpro Aviator Finnair Kitchen HUB logistics Aviation RTG Ground Handling Swissport Tukitoimet alkavat perjantaina 15.6. kello 13:00 ja päättyvät samana päivänä kello 18:00. Seuraa ilmoittelua aiheesta: iau.fi ja sltry:n Facebook sivulta.
18.06.2018 Torstain työnseisaus ja tukitoimet peruttu Työriita L&T:n kenttäavustajien työehdoista on saatu sovittua. Torstaiksi ilmoitetut lakot ja tukitoimet on peruttu. Tarkempia lisätietoja tulossa lähipäivinä IAU:n jäsenkirjeessä.
SEURAA MEITÄ
Puheenjohtaja: Sami Rajala s-posti: sami.rajala (at) sltry.fi Puhelin: +358 50 393 0124 Pankkiyhteys: FI31 5541 2810 0013 71 Y-tunnus: 1441999-6 web-sivut: admin (at) sltry.fi
SIVIILILENTOLIIKENTEEN TYÖNTEKIJÄT RY - EDUNVALVONTAA ILMAILUALALLA TYÖSKENTELEVILLE VUODESTA 1961 © Siviililentoliikenteen työntekijät ry 2008-2022 | Ajastamo
21.11.2019 Tukitoimia ja SLT ry:n syyskokous “Tukitoimia Postin ja PAU:n kiistassa Ilmailualan Unioni IAU on jättänyt tänään uuden ennakkoilmoituksen valtakunnansovittelijalle ja Paltalle tukitoimistaan Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU:lle Postin työriidassa. Ilmoitus täydentää aiemmin 24.10. ja 12.11. jätettyjä ilmoituksia, jotka koskevat postin käsittelyä lentoasemilla. Nyt ilmoitetut tukitoimet toteutetaan työnseisauksena, joka alkaa 25.11.2019 kello 6:00 seuraavissa Paltan jäsenyrityksissä: Airpro Oy, Aviator Finland Oy, Finnair Oyj, Finnair Cargo Oy, Finnair Kitchen Oy, Finnair Technical Services Oy, GA Telesis Engine Services Oy, HUB logistigs Handling Oy, Nordic Regional Airlines Oy, RTG Ground Handling Oy ja Swissport Finland Oy. Työnseisauksen ajaksi IAU:n jäsenet lopettavat kaikki työnsä. Työnseisaus päättyy, kun he palaavat 26.11.2019 alkaviin työvuoroihinsa. Työnseisauksella tuetaan Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU:n tavoitteita sen ilmoitukseen liittyvässä työriidassa. Tukitoimiin osallistuvat IAU:n jäsenet työskentelevät kaikkien Suomesta ja Suomeen operoivien lentoyhtiöiden käyttämissä maapalveluissa, tekniikassa, cateringissä, rahdissa sekä lisäksi lentoasemien turvatarkastuksessa.” IAU, 18.11.2019 Syyskokous 19.11.2019 Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 19.11. Casino Helsingissä. Osanottajia oli reippaasti yli 200. Kokous meni läpi jouhevasti, kuten illanvietto ruokailuineen ja live bändeineen. Kuinkas muutenkaan. Kiitos osallistuneille, sekä vierailleille puhujille, sekä järjestelyistä vastanneille.
17.01.2020 Sopimusneuvottelut eivät ole edenneet - ylityökielto alkaa helmikuun alussa Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalan työt kytkeytyvät suurelta osin kuljetuspalvelujen vientiin osana hyödykkeiden kokonaisvientiä. Niiden määrä on kasvanut voimakkaasti koko 2010-luvun Suomen kautta ja Suomeen lentäen matkustavien ulkomaalaisten määrän lisääntyessä. Kasvun on mahdollistanut toimialalle tehdyt mittavat investoinnit, joiden myötä myös potentiaali kasvattaa työn tuottavuutta on lisääntynyt. Erityisen nopeasti työn tuottavuus on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Alla oleva kuvio kuvaa työn tuottavuuden kasvua (tuotos/työtunti) lentoliikenteessä (ilmaliikenne) suhteessa metalliteollisuuteen (mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkateollisuus). Lähde: Tilastokeskus - Työn tuottavuus toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain, 1975-2018 IAU:n lähtökohtana yhä toimialakohtainen ratkaisu Näistä lähtökohdista käsin on selvää, ettei Paltan asettamilla tavoitteilla ole kaikupohjaa IAU:ssa, vaan lähtökohtana uuden sopimuksen synnylle on toimialakohtainen ratkaisu. Ylityökielto IAU:n ja Paltan neuvottelukuntien välillä on toistaiseksi ollut kuusi välittömästi työehtosopimusneuvotteluihin liittyvää tapaamista. Näiden tapaamisten ja Paltan yleisten linjausten perusteella arvio on, ettei kohtuullista ja toimialan tilanteen huomioivaa neuvottelutulosta ole mahdollista saavuttaa ilman mitään järjestöllisiä toimia. Tähän arvioon perustuen koko Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalueella alkaa ylityökielto 1.2.2020 kello 00:01, mikäli neuvottelutulosta uudesta sopimuksesta tai muutoin merkittävää edistymistä neuvotteluissa ei sitä ennen ole tapahtunut. IAU, 17.1.2020
14.03.2020 Kevätkokous ja jäsenristeily 15.4.2020peruttu Koronaviruksen aiheuttamien matkustus-/kokoontumisrajoitusten vuoksi, SLT ry:n johtokunta on eilen perjantaina 13.3.2020 tehnyt päätöksen peruuttaa jäsenristeily, jonka oli määrä olla 15.4.2020. Korvaavaa risteilyä ei olla tällä hetkellä järjestämässä. Jäämme odottamaan tilanteen normalisoitumista. Omavastuu osuudet on laitettu palautukseen lauantaina 14.3. ja lähtökohtaisesti omavastuiden pitäisi palata sille tilille/kortille, jolta suoritus on maksettu. Risteilyn yhteyteen suunniteltu kevätkokous tullaan järjestämään erillisenä tilaisuutena, josta ilmoi-tamme, kun korvaavat paikka on saatu järjestettyä. SLT ry, johtokunta
15.04.2022 Kevätkarkelot 18.5.2022 Kokoontumisrajoitusten kevennyttyä viimeinkin voimme iloksemme toivottaa jäsenemme tervetulleeksi keskiviikkona 18.5.2022 järjestettävään jäsentapahtumaan. Ilmoittautuminen tuttuun tapaan SLT ry:n verkkokaupan kautta, maksamalla osallistumismaksu 5€. Tervetuloa! SLT ry, johtokunta
SLT ry:n Kevätkarkelot 10.5.2023
9.04.2023 Kevätkarkelot 10.5.2023 Ilmoittautumisaikaa jatkettu alkuperäisestä 28.4 -> 2.5. saakka. Ilmoittautuminen tuttuun tapaan SLT ry:n verkkokaupan kautta, maksamalla osallistumismaksu 10€. Tervetuloa! SLT ry, johtokunta

11.06.2018

Sivusto saamassa uuden ilmeen Sivustossa havaituista yhteensopivuutta heikentävistä elementeistä johtuen päädyimme uudistamaan sivujen ulkoasua kokonaisuudessaan. Toiminnallisuutta lisätään vähitellen. Näin aluksi sivuilla nähdään yhteystietojen lisäksi ajankohtaiset ilmoitukset, tapahtumat ja jäsenyyteen liittyviä asioita. Hyvää kesänjatkoa!

8.6.2018

Ennakkoilmoitus tukitoimista L&T:n kenttäavustajen työehtoja koskevassa kiistassa Kenttäavustajien työehtoja koskevan työriidan sovit-teluprosessi on pysähtynyt kokonaan sen jälkeen, kun Kiinteistötyönantajat on ilmoittanut valtakunnan-sovittelijalle, ettei se tule sopimaan työriitaa IAU:n kanssa. Tässä tilanteessa IAU on katsonut aiheelliseksi täsmen-tää jo aiemmin antamaansa ennakkoilmoitusta tuki-toimista, jotka kohdistuvat ensi perjantaina 15.6. järjes- tettävään työnseisaukseen Lassila & Tikanojassa. Lisäksi IAU on jättänyt ennakkoilmoituksen uudesta työnseisauksesta 21.6. ja siihen liittyvistä tukitoimista. Tukitoimet perjantaina 15.6. Työnseisaukseen liittyvät tukitoimet on sidottu siihen, käyttääkö työnantaja sen aikana ulkopuolista työ-voimaa paikkaamaan työnseisauksen piiriin kuuluvia töitä. Mikäli näin tapahtuu, tukitoimia toteutetaan ammattiosastoittain eri yrityksissä seuraavasti: Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012 Tukitoimiin osallistuvat Siviililentoliikenteen työn-tekijät ry 012:n jäsenet seuraavissa yrityksissä: Airpro Aviator Finnair Kitchen HUB logistics Aviation RTG Ground Handling Swissport Tukitoimet alkavat perjantaina 15.6. kello 13:00 ja päättyvät samana päivänä kello 18:00. Seuraa ilmoittelua aiheesta: iau.fi ja sltry:n Facebook sivulta.
13.06.2018 Perjantain työnseisaus ja tukitoimet peruttu Ilmailualan Unioni IAU ry on peruuttanut Kiinteistö-työnantajat ry:n jäsenyrityksessä Lassila & Tikanoja Oyj:ssä järjestettäväksi ilmoitetun työnseisauksen, joka olisi alkanut perjantaina 15.6.2018 kello 05:00 ja päättynyt lauantaina 16.6.2018 kello 05:00. Ilmoituksen myötä myös samalle ajankohdalle ilmoitetut ehdolliset tukitoimet peruuntuvat. Mikäli alkuviikon neuvottelut eivät tuo ratkaisua ongelmaan, uudet työnseisaukset ja tukitoimet astuvat voimaan torstaina 21.6. Edellä kerrotun työnseisauksen ja siihen liittyvien tukitoimien lisäksi IAU on jättänyt viime keskiviikkona 6.6. - noudattaen kahden viikon ilmoitusaikaa – valtakunnansovittelijalle ja vastapuolelle ennakkoilmoitukset uudesta työnseisauksesta ja ehdollisista tukitoimista: Ilmailualan Unioni IAU ry järjestää Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksessä Lassila & Tikanoja Oyj:ssä työnseisauksen, joka alkaa torstaina 21.6.2018 kello 05:00 ja päättyy samana päivänä kello 23:59. Työnseisaus koskee liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen liittyviä maahuolintatöitä sekä yksin matkustavien lasten avustamista. Työnseisauksella painostetaan Kiinteistötyönantajat ry:tä sopimaan EY- asetuksen (N:o 1107/2006) mukaisia liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen liittyviä maahuolintatöitä sekä yksin matkustavien lasten avustamista suorittavien työntekijöiden työehdoista Ilmailualan Unioni IAU ry:n kanssa Lisäksi Ilmailualan Unioni IAU ry ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa tukitoimiin sopimusaloillaan edellä ilmoitettuna ajankohtana, jos työnseisaus toteutuu, ja sen piiriin kuuluvia työtehtäviä tullaan hoitamaan muilla työntekijöillä tai niiden hoitamiseksi palkataan ulkopuolista työvoimaa. IAU
18.06.2018 Torstain työnseisaus ja tukitoimet peruttu Työriita L&T:n kenttäavustajien työehdoista on saatu sovittua. Torstaiksi ilmoitetut lakot ja tukitoimet on peruttu. Tarkempia lisätietoja tulossa lähipäivinä IAU:n jäsenkirjeessä.
07.11.2018 Syyskokous 7.11.2018 SLT ry:n syyskokous pidettiin kokouskutsun mukaisesti Technopoliksessa, Finlandia kokoustiloissa. Aktiivista jäsenistöä saapui paikalle n. 30hlö. Syyskokouksen esityslista käytiin läpi asianmukaisin menoin. 4,5 vuotta menestyksekkäästi joukkoamme johtanut ja yli 15 vuotta ammattiosaston eri toimielimissä vaikuttanut puheenjohtajamme Reijo Hiltunen (Kitchen) luovuttaa vetovastuun ensi kaudelle monissa liemissä kovetetulle Sami Rajalalle (Swissport), joka on aiemmin ollut ykkösnyrkkinä erinäisissä neuvotteluissa työehtojen ja työntekijöiden etuisuuksien parantamisessa. Sami on viime vuodet hoitanut myös tarkasti yhdistyksemme talousasioita ja näin mahdollistanut toimintamme jatkumisen vahvana myös tulevaisuudessa. Muista nimityksistä ja johtokunnan kokoonpanosta kerromme tuonnempana, jahka uuden johtokunnan järjestäytymiskokous on saatu pidettyä tammikuussa. Toivottakaamme onnea ja menestystä valituille ja annettakoon heille tukemme yhteisten asioiden hoidossa! Samassa yhteydessä pidettiin myös johtokunnan kokous nro. 10, josta lyhykäisyydessään mainittakoon seuraavaa: Yhdistyksen jäsenmäärä on edelleen hienoisessa kasvussa ja ennuste ensi vuodelle on myös positiivinen. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 2307. Luottamusmies vaalit käynnistyvät eri yrityksissä joulukuun aikana, jolloin valitaan pääluottamusmiehet ja tammikuussa valitaan osastonluotta- musmies. Vaalit suoritetaan valitsijayhdistys menettelyllä. Kysy tarvittaessa lisätietoja työpaikkasi luottamusmiehiltä ja seuraa ilmoittelua työpaikkasi ilmoitustauluilla. Eläkeelle siirtyville muistutuksena, että ilmoittakaa eläköitymisestä IAU:hun, jotta jäsenrekisteri pysyy ajantasaisena. Syysriehaan osallistui hieman yli 200 henkilöä ja palaute kemuista on ollut hyvää. Hienoa, että porukka viihtyi ja järjestelyt olivat onnistuneet. Kiitokset juhlan järjestelijöille ja paikan päällä auttaneille henkilöille. Hyvää alkavaa talvea kaikille jäsenillemme, SLT ry, johtokunta
21.11.2019 Tukitoimia ja SLT ry:n syyskokous “Tukitoimia Postin ja PAU:n kiistassa Ilmailualan Unioni IAU on jättänyt tänään uuden ennakkoilmoituksen valtakunnan- sovittelijalle ja Paltalle tukitoimistaan Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU:lle Postin työriidassa. Ilmoitus täydentää aiemmin 24.10. ja 12.11. jätettyjä ilmoituksia, jotka koskevat postin käsittelyä lentoasemilla. Nyt ilmoitetut tukitoimet toteutetaan työn- seisauksena, joka alkaa 25.11.2019 kello 6:00 seuraavissa Paltan jäsenyrityksissä: Airpro Oy, Aviator Finland Oy, Finnair Oyj, Finnair Cargo Oy, Finnair Kitchen Oy, Finnair Technical Services Oy, GA Telesis Engine Services Oy, HUB logistigs Handling Oy, Nordic Regional Airlines Oy, RTG Ground Handling Oy ja Swissport Finland Oy. Työnseisauksen ajaksi IAU:n jäsenet lopettavat kaikki työnsä. Työnseisaus päättyy, kun he palaavat 26.11.2019 alkaviin työvuoroihinsa. Työnseisauksella tuetaan Posti- ja logistiikka- alan Unioni PAU:n tavoitteita sen ilmoitukseen liittyvässä työriidassa. Tukitoimiin osallistuvat IAU:n jäsenet työs- kentelevät kaikkien Suomesta ja Suomeen operoivien lentoyhtiöiden käyttämissä maapalveluissa, tekniikassa, cateringissä, rahdissa sekä lisäksi lentoasemien turvatarkastuksessa.” IAU, 18.11.2019 Syyskokous 19.11.2019 Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 19.11. Casino Helsingissä. Osanottajia oli reippaasti yli 200. Kokous meni läpi jouhevasti, kuten illanvietto ruokailuineen ja live bändeineen. Kuinkas muutenkaan. Kiitos osallistuneille, sekä vierailleille puhujille, sekä järjestelyistä vastanneille.
17.01.2020 Sopimusneuvottelut eivät ole edenneet - ylityökielto alkaa helmikuun alussa Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalan työt kytkeytyvät suurelta osin kuljetuspalvelujen vientiin osana hyödykkeiden kokonaisvientiä. Niiden määrä on kasvanut voimakkaasti koko 2010-luvun Suomen kautta ja Suomeen lentäen matkustavien ulkomaalaisten määrän lisääntyessä. Kasvun on mahdollistanut toimialalle tehdyt mittavat investoinnit, joiden myötä myös potentiaali kasvattaa työn tuottavuutta on lisääntynyt. Erityisen nopeasti työn tuottavuus on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Alla oleva kuvio kuvaa työn tuottavuuden kasvua (tuotos/työtunti) lentoliikenteessä (ilmaliikenne) suhteessa metalliteollisuuteen (mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkateollisuus). Lähde: Tilastokeskus - Työn tuottavuus toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain, 1975-2018 IAU:n lähtökohtana yhä toimialakohtainen ratkaisu Näistä lähtökohdista käsin on selvää, ettei Paltan asettamilla tavoitteilla ole kaikupohjaa IAU:ssa, vaan lähtökohtana uuden sopimuksen synnylle on toimialakohtainen ratkaisu. Ylityökielto IAU:n ja Paltan neuvottelukuntien välillä on toistaiseksi ollut kuusi välittömästi työehto- sopimusneuvotteluihin liittyvää tapaamista. Näiden tapaamisten ja Paltan yleisten linjausten perusteella arvio on, ettei kohtuullista ja toimialan tilanteen huomioivaa neuvottelutulosta ole mahdollista saavuttaa ilman mitään järjestöllisiä toimia. Tähän arvioon perustuen koko Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalueella alkaa ylityökielto 1.2.2020 kello 00:01, mikäli neuvottelutulosta uudesta sopimuksesta tai muutoin merkittävää edistymistä neuvotteluissa ei sitä ennen ole tapahtunut. IAU, 17.1.2020
14.03.2020 Kevätkokous ja jäsenristeily 15.4.2020peruttu Koronaviruksen aiheuttamien matkustus-/ kokoontumisrajoitusten vuoksi, SLT ry:n johtokunta on eilen perjantaina 13.3.2020 tehnyt päätöksen peruuttaa jäsenristeily, jonka oli määrä olla 15.4.2020. Korvaavaa risteilyä ei olla tällä hetkellä järjestä-mässä. Jäämme odottamaan tilanteen norma-lisoitumista. Omavastuu osuudet on laitettu palautukseen lauantaina 14.3. ja lähtökoh-taisesti omavastuiden pitäisi palata sille tilille/ kortille, jolta suoritus on maksettu. Risteilyn yhteyteen suunniteltu kevätkokous tullaan järjestämään erillisenä tilaisuutena, josta ilmoitamme, kun korvaavat paikka on saatu järjestettyä. SLT ry, johtokunta
15.04.2022 Kevätkarkelot 18.5.2022 Kokoontumisrajoitusten kevennyttyä viimeinkin voimme iloksemme toivottaa jäsenemme tervetulleeksi keskiviikkona 18.5.2022 järjestettävään jäsentapahtumaan. Ilmoittautuminen tuttuun tapaan SLT ry:n verkkokaupan kautta, maksamalla osallistumismaksu 5€. Tervetuloa! SLT ry, johtokunta
9.04.2023 Kevätkarkelot 10.5.2023 Ilmoittautumisaikaa jatkettu alkuperäisestä 28.4 -> 2.5. saakka. Ilmoittautuminen tuttuun tapaan SLT ry:n verkkokaupan kautta, maksamalla osallistumis- maksu 10€. Tervetuloa! SLT ry, johtokunta