JÄSENYYS

Mikäli olet aloittamassa työtä ilmailualalla, niin sinun kannattaa liittyä alan ammattiliiton, Ilmailualan Unioni IAU:n ammattiosastoon. Jäsenyys tekee työsuhteestasi turvallisemman. IAU solmii työehtosopimuksen, jossa sovittuja työ- ja palkkaehtoja noudatetaan vähimmäisehtoina alan työsopimuksissa. IAU myös valvoo, että sopimuksia ja työlainsäädäntöä noudatetaan. Jäsenenä tiedät keneltä kysyä, jos ongelmia työsuhteessa tulee. Harva työntekijä pystyy itse hallitsemaan kaikkia työehtoja. Elleivät liitto, sen ammattiosastot ja niiden luottamusmiehet hoitaisi näitä asioita, niin olisit yksin työnantajan armoilla. Voit täyttää jäsenhakemuksen myös sähköisesti IAU:n sivuilla klikkaamalla tästä. Lomakkeen täyttöohje työssä käyville, sekä opiskelijoille: TYÖNTEKIJÄN TIEDOT Täytä omat tietosi huolellisesti. AMMATTIOSASTO / TYÖTTÖMYYSKASSAN ASIAMIES Jos et ole varma uudesta ammattiosastostasi, jätä valinta tyhjäksi ja täytä kohta työpaikkasi luottamusmiehen kanssa. MUUTOSTIEDOT Voit liittyä ns. vanhana jäsenenä, jos siirtyminen tapahtuu 30 päivän sisällä. Jäsenyys edelliseen liittoon ja työttömyyskassaan on oltava kunnossa siirtymispäivään asti. ILMOITUSLAJI Rastita kohta, jota lomake koskee. OPISKELIJAJÄSEN Voit liittyä Ilmailualan Unioniin opiskelijajäseneksi, jos opiskelet sopimusalamme töihin valmentavassa koulutuksessa. Täytä lomake muutoin kuten edellä on ohjeistettu, mutta työnantajatietojen sijaan ilmoita tiedot oppilaitoksesta ja opiskeluajasta. Opiskelijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Opiskelijajäsen ei voi olla työttömyyskassan jäsen, eikä hänellä ole ammattiosaston vaaleissa vaalikelpoisuutta eikä äänioikeutta. Siirryttyäsi työhön, voit hakea normaalia jäsenyyttä samalla tavalla kuin uusi jäsen. JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN Jos valitset ” Työnantaja perii jäsenmaksun palkastani”, valtuutat työnantajan perimään liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta. Samalla valtuutat myös työttömyyskassan perimään jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista ammattiliiton/työttömyyskassan voimassa olevien päätösten mukaisesti. Valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi ja ne voi peruuttaa kirjallisesti. Valtuutus raukeaa työsuhteen päättyessä valtuutuksessa mainittuun työnantajaan. Valtuutus on voimassa, jos työsuhdetta jatketaan enintään kuukauden kuluessa. SIIRTOVALTUUTUKSET Voit valtuuttaa liiton irtisanomaan jäsenyytesi edellisestä liitosta/kassasta, sekä hoitamaan liiton vaihdon yhteydessä jäsentietojen vaihdon liittojen välillä. OSOITETIETOJEN LUOVUTUS Ruksaamalla tämän valinnan, emme anna osoitettasi kuin yhteistyökumppaneillemme, emmekä niillekään muuhun tarkoitukseen, kuin liiton sopimien jäsenetujen markkinointia varten. TIEDOT TYÖNANTAJASTA Työnantaja täyttää tämän kohdan. Tarkasta, että kaikki antamasi tiedot ovat lomakkeessa oikein. Allekirjoita se henkilökohtaisesti ja toimita osastosi luottamusmiehelle. MUUTOKSET JÄSENTIETOIHIN Jäsentietolomakkeella voi tehdä liittymisen lisäksi kaikki jäsenyyteen liittyvät muutokset. Lomakkeita saa luottamusmiehiltä ja jäsenkirjureilta tai tulostamalla sen tästä linkistä: JÄSENTIETOLOMAKE. Muuttoilmoitukset ja nimenmuutokset tehdään Väestörekisteriin. Ne tarvitsee ilmoittaa erikseen liittoon vain, jos liitto ei osoitteenluovutuskiellon takia voi saada tietoja automaattisesti. Sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden muutokset tulee ilmoittaa jasenasiat@iau.fi -osoitteeseen tai voit tehdä muutokset itse jäsensivuilla. Samasta osoitteesta saa jäsensivujen kirjautumistunnukset. JÄSENTIETOLOMAKKEEN POSTITUS JA LISÄTIEDOT Jäsentietolomake tulee toimittaa liittoon. Sen voi postittaa ilmaiseksi laittamalla kirjekuoreen osoitteeksi: Ilmailualan Unioni IAU ry, Tunnus 5015942, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Voit myös tulostaa lomakkeen kakkossivun. Siinä on palautusosoite valmiina. Jos sinulla on kysymyksiä jäsenasioista ota yhteyttä jasenasiat@iau.fi , puh. 09 4785 7228. JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN Jäsenelle voidaan myöntää vapautus jäsenmaksuista tai vapaajäsenyys. Ilmoitus näistä tulee tehdä jäsenrekisteriin: jasenasiat@iau.fi tai lähettämällä jäsentietolomake liittoon. TYÖNANTAJAN VAIHTUMINEN TAI LIITON VAIHTO Työnantajasi vaihtuessa ilmailualalla täytä jäsentietolomake ja toimita se uuden työnantajan allekirjoitettavaksi, mikäli haluat, että työnantaja perii jäsenmaksun. Jos haluat, että liitto tekee ilmoituksen puolestasi, postita lomake suoraan liittoon allekirjoituksellasi varustettuna. Siirryttäessä toiselle alalle haetaan jäsenyyttä uudesta liitosta ja se ilmoittaa liiton vaihdosta. ITSE MAKSAVAT JÄSENET Jos maksat jäsenmaksut itse, katso ohjeet tästä, JÄSENMAKSUOHJE -kohdasta tai ota yhteys liittoon. Jäsentietolomakkeen tulostaminen... JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN Ammattiosaston jäsenelle voidaan myöntää vapautus jäsenmaksuista. Edellytyksenä vapautuksen saamiselle on, että hän on kokonaan vailla ennakonpidätyksen alaisia tuloja: a) ollessaan sairaana, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai adoptiolomalla taikka hoitovapaalla. Sairaus- tai tähän verrattavaksi ajaksi ei kuitenkaan lasketa sitä aikaa, jolloin jäsen saa työnantajalta palkkaa; b) opiskelu-, asevelvollisuus- tai siviilipalvelusajalta; c) siltä ajalta, kun jäsen ei ole työttömyyden alettua alkanut saada työttömyyskassan maksamaa päivärahaa, perustellusta syystä enintään kolmen kuukauden ajan; d) jos palkanmaksu keskeytyy liiton aloittaman tai ulkopuolisen työtaistelun johdosta; e) tai muista hallituksen hyväksymistä edellisiin verrattavista syistä. Ammattiosaston jäsenen tulee ilmoittaa pätevä syy saadakseen vapautuksen jäsenmaksuista. Jäsenmaksuvapautuksista päättää liiton hallitus. Ilmoitus jäsenmaksuvapautuksen syystä ja sen ajankohdasta tulee tehdä jäsenrekisteriin sähköpostilla jasenasiat@iau.fi tai lähettämällä jäsentietolomake liittoon. Työttömyyskassojen maksamat etuudet, kuten vuorottelukorvaus on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Ennakonpidätyksen alaisista tuloista peritään jäsenmaksu. VAPAAJÄSENYYS Liiton hallitus voi myöntää vapaajäsenen oikeudet eläkkeelle siirtyville jäsenille kirjallisen hakemuksen perusteella. Vapaajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Vapaajäsenillä on muut jäsenyyteen liittyvät oikeudet, paitsi että heillä ei ole ammattiosaston vaaleissa vaalikelpoisuutta eikä äänioikeutta. Jäseneduista vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus eivät ole voimassa eläkeläisillä. Ilmoitus vapaajäsenyydestä tulee tehdä jäsenrekisteriin: jasenasiat@iau.fi tai lähettämällä jäsentietolomake liittoon. OPISKELIJAJÄSENYYS Alalle valmistavassa koulutuksessa olevat opiskelijat voivat liittyä ammattiosaston jäseneksi. Jäsenhakemuksen voi toimittaa suoraan liittoon, josta se toimitetaan edelleen oikeaan ammattiosastoon. Opiskelijajäsen ei voi yleensä olla työttömyyskassan jäsen. Jos opiskelija kuitenkin jäsenyyttä hakiessaan työskentelee alalla,voi hän liittyä samalla myös työttömyyskassaan. Tästä on hyvä mainita jäsenhakemuksessa! Opiskelijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Siirryttyään työskentelemään alan töihin, saavuttaa opiskelijajäsen täydet jäsenoikeudet hakemalla yhdistyksen jäsenyyttä samalla tavalla kuin uusi jäsen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät
SEURAA MEITÄ
Puheenjohtaja: Sami Rajala s-posti: sami.rajala (at) sltry.fi Puhelin: +358 50 393 0124 Pankkiyhteys: FI31 5541 2810 0013 71 Y-tunnus: 1441999-6 web-sivut: admin (at) sltry.fi
SIVIILILENTOLIIKENTEEN TYÖNTEKIJÄT RY - EDUNVALVONTAA ILMAILUALALLA TYÖSKENTELEVILLE VUODESTA 1961 © Siviililentoliikenteen työntekijät ry 2008-2022 | Ajastamo
Mikäli olet aloittamassa työtä ilmailualalla, niin sinun kannattaa liittyä alan ammattiliiton, Ilmailualan Unioni IAU:n ammattiosastoon. Jäsenyys tekee työsuhteestasi turvallisemman. IAU solmii työehtosopimuksen, jossa sovittuja työ- ja palkkaehtoja noudatetaan vähimmäis- ehtoina alan työsopimuksissa. IAU myös valvoo, että sopimuksia ja työlainsää- däntöä noudatetaan. Jäsenenä tiedät keneltä kysyä, jos ongelmia työsuhteessa tulee. Harva työntekijä pystyy itse hallitsemaan kaikkia työehtoja. Elleivät liitto, sen ammattiosastot ja niiden luottamusmiehet hoitaisi näitä asioita, niin olisit yksin työnantajan armoilla. Voit täyttää jäsenhakemuksen myös sähköisesti IAU:n sivuilla klikkaamalla tästä. Lomakkeen täyttöohje työssä käyville, sekä opiskelijoille: TYÖNTEKIJÄN TIEDOT Täytä omat tietosi huolellisesti. AMMATTIOSASTO / TYÖTTÖMYYSKASSAN ASIAMIES Jos et ole varma uudesta ammattiosastostasi, jätä valinta tyhjäksi ja täytä kohta työpaikkasi luottamusmiehen kanssa. MUUTOSTIEDOT Voit liittyä ns. vanhana jäsenenä, jos siirtyminen tapahtuu 30 päivän sisällä. Jäsenyys edelliseen liittoon ja työttömyys-kassaan on oltava kunnossa siirtymispäivään asti. ILMOITUSLAJI Rastita kohta, jota lomake koskee. OPISKELIJAJÄSEN Voit liittyä Ilmailualan Unioniin opiskelijajäseneksi, jos opiskelet sopimusalamme töihin valmenta-vassa koulutuksessa. Täytä lomake muutoin kuten edellä on ohjeistettu, mutta työnantaja-tietojen sijaan ilmoita tiedot oppilaitoksesta ja opiskeluajasta. Opiskelijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Opiskelija-jäsen ei voi olla työttömyyskassan jäsen, eikä hänellä ole ammattiosaston vaaleissa vaalikelpoisuutta eikä äänioikeutta. Siirryttyäsi työhön, voit hakea normaalia jäsenyyttä samalla tavalla kuin uusi jäsen. JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN Jos valitset ” Työnantaja perii jäsenmaksun palkastani”, valtuutat työnantajan perimään liiton ja työttömyys-kassan jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta. Samalla valtuutat myös työttömyyskassan perimään jäsenmaksun kassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista ammattiliiton/työttömyyskassan voimassa olevien päätösten mukaisesti. Valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi ja ne voi peruut-taa kirjallisesti. Valtuutus raukeaa työsuhteen päätty-essä valtuutuksessa mainittuun työnantajaan. Valtuutus on voimassa, jos työsuhdetta jatketaan enintään kuukauden kuluessa. SIIRTOVALTUUTUKSET Voit valtuuttaa liiton irtisanomaan jäsenyytesi edelli-sestä liitosta/kassasta, sekä hoitamaan liiton vaihdon yhteydessä jäsentietojen vaihdon liittojen välillä. OSOITETIETOJEN LUOVUTUS Ruksaamalla tämän valinnan, emme anna osoitettasi kuin yhteistyökumppaneillemme, emmekä niillekään muuhun tarkoitukseen, kuin liiton sopimien jäsenetujen markkinointia varten. TIEDOT TYÖNANTAJASTA Työnantaja täyttää tämän kohdan. Tarkasta, että kaikki antamasi tiedot ovat lomakkeessa oikein. Allekirjoita se henkilökohtaisesti ja toimita osastosi luottamusmiehelle. MUUTOKSET JÄSENTIETOIHIN Jäsentietolomakkeella voi tehdä liittymisen lisäksi kaikki jäsenyyteen liittyvät muutokset. Lomakkeita saa luottamusmiehiltä ja jäsenkirjureilta tai tulostamalla sen tästä linkistä: JÄSENTIETOLOMAKE. Muuttoilmoitukset ja nimenmuutokset tehdään Väestörekisteriin. Ne tarvitsee ilmoittaa erikseen liittoon vain, jos liitto ei osoitteenluovutuskiellon takia voi saada tietoja automaattisesti. Sähköpostiosoitteiden ja puhelin-numeroiden muutokset tulee ilmoittaa jasenasiat@iau.fi - osoitteeseen tai voit tehdä muutokset itse jäsensivuilla. Samasta osoitteesta saa jäsensivujen kirjautumistunnukset. JÄSENTIETOLOMAKKEEN POSTITUS JA LISÄTIEDOT Jäsentietolomake tulee toimittaa liittoon. Sen voi postittaa ilmaiseksi laittamalla kirjekuoreen osoitteeksi: Ilmailualan Unioni IAU ry, Tunnus 5015942, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Voit myös tulostaa lomakkeen kakkossivun. Siinä on palautusosoite valmiina. Jos sinulla on kysymyksiä jäsenasioista ota yhteyttä jasenasiat@iau.fi , puh. 09 4785 7228. JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN Jäsenelle voidaan myöntää vapautus jäsenmak-suista tai vapaajäsenyys. Ilmoitus näistä tulee tehdä jäsenrekisteriin: jasenasiat@iau.fi tai lähettämällä jäsentieto- lomake liittoon. TYÖNANTAJAN VAIHTUMINEN TAI LIITON VAIHTO Työnantajasi vaihtuessa ilmailualalla täytä jäsentieto-lomake ja toimita se uuden työnan- tajan allekirjoitettavaksi, mikäli haluat, että työnantaja perii jäsenmaksun. Jos haluat, että liitto tekee ilmoituksen puolestasi, postita lomake suoraan liittoon allekirjoituksellasi varustettuna. Siirryttäessä toiselle alalle haetaan jäsenyyttä uudesta liitosta ja se ilmoittaa liiton vaihdosta. ITSE MAKSAVAT JÄSENET Jos maksat jäsenmaksut itse, katso ohjeet tästä, JÄSENMAKSUOHJE -kohdasta tai ota yhteys liittoon. Jäsentietolomakkeen tulostaminen... JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN Ammattiosaston jäsenelle voidaan myöntää vapautus jäsenmaksuista. Edellytyksenä vapautuksen saamiselle on, että hän on kokonaan vailla ennakonpidätyksen alaisia tuloja: a) ollessaan sairaana, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai adoptiolomalla taikka hoitovapaalla. Sairaus- tai tähän verrattavaksi ajaksi ei kuitenkaan lasketa sitä aikaa, jolloin jäsen saa työnantajalta palkkaa; b) opiskelu-, asevelvollisuus- tai siviilipalvelus- ajalta; c) siltä ajalta, kun jäsen ei ole työttömyyden alettua alkanut saada työttömyyskassan maksamaa päivä-rahaa, perustellusta syystä enintään kolmen kuukauden ajan; d) jos palkanmaksu keskeytyy liiton aloittaman tai ulko-puolisen työtaistelun johdosta; e) tai muista hallituksen hyväksymistä edellisiin verratta-vista syistä. Ammattiosaston jäsenen tulee ilmoittaa pätevä syy saadakseen vapautuksen jäsenmaksuista. Jäsenmaksu vapautuksista päättää liiton hallitus. Ilmoitus jäsenmaksuvapautuksen syystä ja sen ajankohdasta tulee tehdä jäsenrekisteriin sähköpostilla jasenasiat@iau.fi tai lähettämällä jäsentietolomake liittoon. Työttömyyskassojen maksamat etuudet, kuten vuorottelukorvaus on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Ennakonpidätyksen alaisista tuloista peritään jäsenmaksu. VAPAAJÄSENYYS Liiton hallitus voi myöntää vapaajäsenen oikeudet eläkkeelle siirtyville jäsenille kirjallisen hakemuksen perusteella. Vapaajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Vapaajäsenillä on muut jäsenyyteen liittyvät oikeudet, paitsi että heillä ei ole ammatti-osaston vaaleissa vaalikelpoisuutta eikä äänioikeutta. Jäseneduista vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus eivät ole voimassa eläkeläisillä. Ilmoitus vapaajäsenyydestä tulee tehdä jäsenrekisteriin: jasenasiat@iau.fi tai lähettämällä jäsen-tietolomake liittoon. OPISKELIJAJÄSENYYS Alalle valmistavassa koulutuksessa olevat opiskelijat voivat liittyä ammattiosaston jäseneksi. Jäsenhakemuksen voi toimittaa suoraan liittoon, josta se toimitetaan edelleen oikeaan ammattiosastoon. Opiskelijajäsen ei voi yleensä olla työttömyyskassan jäsen. Jos opiskelija kuitenkin jäsenyyttä hakies-saan työskentelee alalla,voi hän liittyä samalla myös työttömyyskassaan. Tästä on hyvä mainita jäsenhakemuksessa! Opiskelijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua siirryttyään työskentelemään alan töihin, Saavuttaa opiskelijajäsen täydet jäsenoikeudet hakemalla yhdistyksen jäsenyyttä samalla tavalla kuin uusi jäsen. Saavutetut jäsen- oikeudet säilyvät.