AMMATTIOSASTO TOIMINTA JA TEHTÄVÄT Liiton (IAU-Ilmailualan Unioni) toiminta perustuu ammattiosas- toihin, jotka kokoavat toimintaalueensa ilmailualan työntekijät liiton jäseniksi. Kun liityt liittoon, tulee sinusta ammattiosaston jäsen. Ammattiosaston tehtävänä on puolustaa sinun oikeuks iasi työelämässä ja valvoa lakien, työehtosopi musten ja muiden työ- suhteeseen liittyvien määräys ten ja sopimusten noudattamista. Ammattiosasto toimii myös jäsenistön vaikutuskanavana liittoon, välittäen sen tekemät esitykset liiton hallinnolle. Liittymällä ammattiosaston jäseneksi ja osallistumalla sen toimintaan saat itsekin mahdollisuuden vaikuttaa. Ammattiosastosi jäseniä on myös työpaikkasi edunvalvonta-, työsuojelu-, ja yhteistoimintaelimissä. Heille ja johtokunnan jäse- nille voit tehdä aloitteita asioista, jotka mielestäsi vaativat parannusta työpaikallasi. Työpaikkasi järjestäytymisasteella on suuri vaikutus yhteisten etujen puolustamisessa.

AMMATTIYHDISTYS

AY-LIIKE LYHYESTI Työntekijöiden apuna ja kumppanina heidän etujaan paranta- massa ja oikeuksiaan puolustamassa on ammattiyhdistysliike. Toiminnalla on pitkät perinteet alkaen 1800-luvun lopulta ja sen menestystarina on huima. Ilman työntekijöiden yhteisiä ponnisteluja ja uhrauksia ei olisi hyvin- voivaa keskiluokkaa, joka tekee suomalaisesta yhteiskunnasta ja Suomen kansasta yhden maailman vauraimmista. Kuka tahansa työntekijä voi todeta menestyksen vertaamalla omaa elämäänsä elämään niissä maissa, joissa vielä tänäkin päivänä ammattiyhdistystoiminta on pannaan julistettua. Hyvinvointi ja työehdot eivät ole tulleet, eivätkä säily itsestään, vaan niiden hyväksi on tehtävä jatkuvasti työtä. Vaikeassa maailmantalouden tilassa Ay-liikkeellä on oltava vahva rooli työntekijöiden puolustajana. Tässä voit osaltasi auttaa järjestäytymällä toimialasi liittoon. Jäseneksi tuleminen on helppoa. Lue ohjeet jäsenyys sivuiltamme ja laita jäsenasiasi kuntoon saman tien.
MIKSI LIITTYÄ LIITTOON?  LIITON JÄSENENÄ SAAT EDUNVALVONNAN LISÄKSI MONIA RAHANARVOISIA ETUJA

TAPAHTUMAT

Ammattiosasto järjestää jäsenilleen vuosittain useita tapahtumia, joista suosituimmiksi ovat viimeaikoina muodostuneet yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen yhteydessä järjestetyt jäsen- risteilyt. Ammattiosastot voivat myontää myös tukea työpaikkaosastojen kokouksiin ja toimintaan.

JÄSENYYS

Mikäli olet aloittamassa työtä ilmailualalla, niin sinun kannattaa liittyä alan ammattiliiton, IAU:n ammattiosastoon. Jäsenyys tekee työsuhteestasi turvallisemman. IAU solmii työehtosopimuksen, jossa sovittuja työ- ja palkkaehtoja noudatetaan vähimmäisehtoina alan työsopimuksissa.

JÄSENEDUT

Liittymällä jäseneksi saat monia etuja, joista yhtenä tärkeimmistä on työehtosopimus, jonka ammattiliitto on neuvotellut työnantajasi kanssa. Luottamushenkilöiden apu, työttömyys- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutusturva, sekä oikeusapu muutamia luetellaksemme. Lisäksi Ay-jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.
SEURAA MEITÄ
Puheenjohtaja: Sami Rajala s-posti: sami.rajala (at) sltry.fi Puhelin: +358 50 393 0124 Pankkiyhteys: FI31 5541 2810 0013 71 Y-tunnus: 1441999-6 web-sivut: admin (at) sltry.fi
SIVIILILENTOLIIKENTEEN TYÖNTEKIJÄT RY - EDUNVALVONTAA ILMAILUALALLA TYÖSKENTELEVILLE VUODESTA 1961 © Siviililentoliikenteen työntekijät ry 2008-2022 | Ajastamo

SLT RY LYHYESTI

Ammattiosastomme perustettiin lokakuussa 1961. Aktiivinen toimintamme on aina painottunut ilmailualalla työskentelevien työehtojen parantamiseen. Maailma on muuttunut paljon toimintamme alkuajoista, mutta ikäjakaumaltaan laajan jäsenistömme avulla voimme kuitenkin varmistaa ajantasaisen edunvalvonnan ja sen, että pystymme vastaamaan toiminnallamme myös tulevaisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin. Jäseniämme työskentelee mm. Airpro Oy, Aviator Oy, Finnair Kitchen Oy, RTG Oy ja Swissport Finland Oy:n palveluksessa erilaisissa kuormaus-, maa- ja matkustajapalveluissa, turvatarkastus- sekä lentomuonitustehtävissä. Ammattiosastollamme on maksavia jäseniä n. 2.327 (tilanne 05/2020). Olemmekin jäsenmäärältämme suurin Ilmailualan Unionin, IAU:n viidestä ammattiosastosta.
AMMATTIOSASTO TOIMINTA JA TEHTÄVÄT Liiton (IAU-Ilmailualan Unioni) toiminta perustuu ammattiosastoihin, jotka kokoavat toiminta-alueensa ilmailualan työntekijät liiton jäseniksi. Kun liityt liittoon, tulee sinusta ammattiosaston jäsen. Ammattiosaston tehtävänä on puolustaa sinun oikeuksiasi työelämässä ja valvoa lakien, työehtosopimusten ja muiden työsuhteeseen liittyvien määräysten ja sopimusten noudattamista. Ammattiosasto toimii myös jäsenistön vaikutus-kanavana liittoon, välittäen sen tekemät esitykset liiton hallinnolle. Liittymällä ammattiosaston jäseneksi ja osallistumalla sen toimintaan saat itsekin mahdollisuuden vaikuttaa. Ammattiosastosi jäseniä on myös työpaikkasi edunvalvonta-, työsuojelu-, ja yhteistoiminta- elimissä. Heille ja johtokunnan jäsenille voit tehdä aloitteita asioista, jotka mielestäsi vaativat parannusta työpaikallasi. Työpaikkasi järjestäytymisasteella on suuri vaikutus yhteisten etujen puolustamisessa.

AMMATTIYHDISTYS

AY-LIIKE LYHYESTI Työntekijöiden apuna ja kumppanina heidän etujaan parantamassa ja oikeuksiaan puolustamassa on ammattiyhdistysliike. Toiminnalla on pitkät perinteet alkaen 1800-luvun lopulta ja sen menestystarina on huima. Ilman työntekijöiden yhteisiä ponnisteluja ja uhrauksia ei olisi hyvinvoivaa keskiluokkaa, joka tekee suomalaisesta yhteiskunnasta ja Suomen kansasta yhden maailman vauraimmista. Kuka tahansa työntekijä voi todeta menestyksen vertaamalla omaa elämäänsä elämään niissä maissa, joissa vielä tänäkin päivänä ammattiyhdistys-toiminta on pannaan julistettua. Hyvinvointi ja työehdot eivät ole tulleet, eivätkä säily itsestään, vaan niiden hyväksi on tehtävä jatkuvasti työtä. Vaikeassa maailmantalouden tilassa Ay- liikkeellä on oltava vahva rooli työntekijöiden puolustajana. Tässä voit osaltasi auttaa järjestäytymällä toimialasi liittoon. Jäseneksi tuleminen on helppoa. Lue ohjeet jäsenyys sivuiltamme ja laita jäsenasiasi kuntoon saman tien.

JÄSENYYS

Mikäli olet aloittamassa työtä ilmailualalla, niin sinun kannattaa liittyä alan ammattiliiton, IAU:n ammattiosastoon. Jäsenyys tekee työsuhteestasi turvallisemman. IAU solmii työehtosopimuksen, jossa sovittuja työ- ja palkkaehtoja noudatetaan vähimmäisehtoina alan työsopimuksissa.

JÄSENEDUT

Liittymällä jäseneksi saat monia etuja, joista yhtenä tärkeimmistä on työehtosopimus, jonka ammattiliitto on neuvotellut työnantajasi kanssa. Luottamushenkilöiden apu, työttömyys- ja vapaa-ajan tapaturma- vakuutusturva, oikeusapu ja Unioni-lehti, muutamia luetellaksemme.

TAPAHTUMAT

Ammattiosasto järjestää jäsenilleen vuosittain useita tapahtumia, joista suosituimmiksi ovat viimeaikoina muodostuneet yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen yhteydessä järjestetyt jäsen-risteilyt. Ammattiosastot voivat myontää myös tukea työpaikkaosastojen kokouksiin ja toimin-taan.
Kuka tahansa työntekijä voi todeta menestyksen vertaamalla omaa elämäänsä elämään niissä maissa, joissa vielä tänäkin päivänä ammattiyhdistystoiminta on pannaan julistettua. Hyvinvointi ja työehdot eivät ole tulleet, eivätkä säily itsestään, vaan niiden hyväksi on tehtävä jatkuvasti työtä.

SLT RY LYHYESTI

Ammattiosastomme perustettiin lokakuussa 1961. Aktiivinen toimintamme on aina painottunut ilmailualalla työskentelevien työehtojen parantamiseen. Maailma on muuttunut paljon toimintamme alkuajoista, mutta ikäjakaumaltaan laajan jäsenistömme avulla voimme kuitenkin varmistaa ajantasaisen edunvalvonnan ja sen, että pystymme vastaamaan toiminnallamme myös tulevaisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin. Jäseniämme työskentelee mm. Airpro Oy, Aviator Oy, Finnair Kitchen Oy, HUB logistics Oy, RTG Oy ja Swissport Finland Oy:n palveluksessa erilaisissa kuormaus-, maa- ja matkustajapalveluissa, turvatarkastus- sekä lentomuonitustehtävissä. Ammattiosastollamme on maksavia jäseniä n. 2.327 (tilanne 05/2020). Olemmekin jäsenmäärältämme suurin Ilmailualan Unionin, IAU:n viidestä ammattiosastosta.
SIVIILILENTOLIIKENTEEN TYÖNTEKIJÄT RY EDUNVALVONTAA ILMAILUALALLA TYÖSKENTELEVILLE VUODESTA 1961 © Siviililentoliikenteen työntekijät ry 2008-2022 | Ajastamo